Termeni generali şi condiţii

§1 Remarci generale

 1. Prin website-ul Starling, vânzătorul oferă în proprietate simbolică o stea sub forma unui certificat. Următorii termeni generali şi condiţii se aplică relaţiei de afaceri dintre vânzător şi cumpărător.
 2. Persoanele fizice care încheie un contract cu obiect în afara extinderii profesiei lor vor fi numiţi cumpărători în sensul acestor termeni şi condiţii. Persoanele sau organizaţiile care au capacitatea de a încheia un contract pentru desfăşurarea activitităţii lor vor fi considerate persoane juridice în sensul acestor termeni şi condiţii.
 3. Înţelegerile contractuale individuale iau prioritate în faţa acestor termeni şi condiţii. Termenii diferiţi, contrari sau suplimentari nu sunt parte a contractului decât dacă există o înţelegere expresă în acest sens.
 4. Termenii generali şi condiţiile din versiunea aplicabilă la momentul încheierii contractului sunt cele ce primează.
 5. Acest text este guvernat şi va fi construit pe baza legilor din Germania. Va fi executat în engleză şi germană. În cazul în care există discrepanţe, versiunea germană primează.

§2 Obiectul prestării

 1. Numirea stelei aşa cum este ea înţeleasă de vânzător va fi înregistrată într-un registru operat privat. Nu va exista o numire oficială; "numele simbolic al stelei" dat prin numirea "stelei" nu va fi înregistrat în nicio harta ştiinţifică a stelelor sau catalog. Cumpărătorul nu va achiziţiona niciun drept asupra stelei sau numelui ei. Vânzătorul oferă nume simbolic (numele stelei) anumitor stele, care sunt selectate de cumpărător.
 2. Aceleaşi stele pot fi numite de mai multe ori cu mai multe ocazii de către vânzător, din prisma faptului că o comparare cu alţi vânzători similari nu este posibilă. Vânzătorul nu garantează că o anumită stea nu a fost deja "numită" de un alt vânzător sau că acest lucru nu se va întâmplă în viitor. Ca urmare, posibilitatea ca o stea să fie numită simbolic cu multiple ocazii de diferiţi vânzători trebuie să fie luată în considerare.
 3. Obiectul prestării pe care cumpărătorul îl achiziţionează constă în elemente printate pe pagini mutiple şi îndosariate corespunzător.

§3 Formarea contractului

 1. Ofertele vânzătorului sunt supuse schimbărilor şi nu îl fac pe acesta răspunzător. Bunurile comandate pot diferi faţă de cele arătate pe website din cauza unor motive tehnice legate de afişare; în mod particular, pot apărea diferenţe de culoare.
 2. Comanda cumpărătorului va fi făcută prin intermediul formularului online şi va reprezenta oferta fermă ce stă la baza contractului de vânzare a bunurilor oferite. Vânzătorul va confirma primirea comenzii prin email cât de rapid cu putinţă. Confirmarea primirii nu va constitui acceptarea comenzii. Contractul de vânzare nu va avea la baza confirmarea comenzii ci confirmarea livrării bunurilor.
 3. Vânzătorul are dreptul de a accepta comanda în termen de cinci zile lucrătoare. Dacă vânzătorul livrează produsele în aceste 2 săptămâni, acest fapt echivalează cu acceptarea contractului. Vânzătorul este îndreptăţit să refuze acceptare comenzii, spre exemplu după revizuirea situaţiei financiare a cumpărătorului.

§4 Rezerve şi retragerea din contract

 1. Vânzătorul păstrează proprietatea asupra bunurilor până la recepţionarea plăţii integrale aferente.
 2. 2. În cazul în care contractul este încălcat de către cumpărător, în particular prin nerespectarea condiţiilor de plata, sau în cazul în care cumpărătorul da informaţii false despre bonitatea sa, sau dacă se iniţiază proceduri de insolvenţă la adresa cumpărătorului, vânzătorul are dreptul de a se retrage din contract şi de a cere returnarea bunurilor.

§5 Plata

 1. Preţul afişat este obligatoriu. Taxa pe valoarea adăugată este inclusă.
 2. Costurile de livrare se plătesc adiţional costurilor produsului. Detalii exacte legate de aceste costuri sunt prezentate în cursul procedurii de achiziţie.
 3. În cazul în care achiziţia este terminată, cumpărătorul este obligat să plătească preţul în termen de 14 zile.

§6 Opţiuni de plata şi costuri de livrare

 1. Cumpărătorul poate plăti preţul prin card, transfer bancar, plata Sofort sau PayPal. Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a exclude forme individuale de plata.
 2. Plata preţului este datorată imediat ce contractul se formează. Livrarea se va organiza doar după ce suma facturată este transferată complet în banca vânzătorului.

§7 Livrare

 1. Livrăm în UE, Elveţia şi Norvegia.

§8 Transferul riscului

 1. Livrarea bunurilor de face pe riscul cumpărător.

§9 Garanţie

 1. Bunurile livrate pot fi uşor diferite de cele afişate pe website. Te rugăm să citeşti § 3 nr. 1 propoziţia 2 din cadrul acestor termeni şi condiţii.
 2. Vânzătorul nu îşi asumă nicio obligaţie de garanţie în sensul legal al cuvântului.

§10 Limitări în responsabilitate

 1. Vânzătorul nu este responsabil pentru încălcări ale obligaţiilor cauzate de simple neglijente, în măsură în care aceste încălcări nu sunt legate de obligaţii contractuale materiale sau garanţii sau nu cauzează ameninţări la adresa vieţii, corpului sau sănătăţii sau nu sunt baza pentru cererii în acord cu German Product Liability Act. Obligaţiile contractuale materiale sunt obligaţii legate de prestaţia care este necesară satisfacerii obiectului contractului.
 2. În masura în care vânzătorul este răspunzător prin neglijenţă, răspunderea va fi limitată la daune previzibile, lucru tipic pentru contract.
 3. În măsura în care răspunderea vânzătorului este limitată sau nulă, aceste condiţii se vor aplică şi reprezentanţilor legali, angajaţilor şi agenţilor vânzătorului.
 4. Vânzătorul nu este responsabil pentru funcţionalitatea reţelelor de date, a serverelor sau pentru performanţa centrelor de date sau funcţionalitatea continuă a magazinului online.
 5. Vânzătorul este responsabil numai pentru conţinutul magazinului online de pe website. În cazul în care linkurile direcţionează către alte website-uri, vânzătorul nu este responsabil pentru conţinutul acestora. În cazul în care vânzătorul este notificat cu privire la existenţa unui conţinut ilegal pe aceste website-uri externe, va bloca accesul la ele fără întârziere.

§11 Protecţia datelor

 1. Vânzătorul va folosi datele trimise de cumpărător în concordanţă cu prevederile German Dată Protection Act.
 2. Datele cu caracter personal vor fi folosite numai în scopul executării contractului dintre vânzători şi cumpărător, cum ar fi pentru facturare. În plus, datele pot fi folosite în scopuri publicitare, de cercetare de piaţă sau creare de oferte din partea vânzătorului.

§12 Amendament la Termeni generali şi condiţii

 1. Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a modifica termenii şi condiţiile în orice moment cu condiţia de a anunţa cu cel puţin 2 săptămâni în avans. Anunţul trebuie să conţină termenii noi şi data de la care intră în vigoare pe internet la Starling.
 2. În cazul în care cumpărătorul nu obiectează în termen de 2 săptămâni, termenii şi condiţiile noi vor fi considerate acceptate.

§13 Consideraţii finale

 1. Legea Republicii Federale Germane se va aplica, prin excluderea Convenţiei Naţiunilor Unite asupra Vânzărilor Internaţionale de Bunuri. Aplicarea dispoziţiilor obligatorii ale statului de drept în care clientul îşi are domiciliul la data formării contractului va rămâne nealterată de această alegere a legii.
 2. În cazul în care clientul este persoană juridică, reprezentant legal aflat sub incidenţa legilor publice sau o entitate specială aflată sub incidenţa legilor publice, jurisdicţia asupra tuturor disputelor ce reies din acest contract va aparţine organelor legii aflate în raza sediului vânzătorului, în măsura în care nu este stabilită jurisdicţie specială. Cu toate acestea, vănzătorul are dreptul de a da în judecată cumpărătorul în tribunalul de pe lângă domiciliul acestuia. Jurisdicţia în baza unui temei exclusiv de jurisdicţie va rămâne neafectată.
 3. În cazul în care una sau mai multe prevederi ale acestor termeni şi condiţii devine invalidă, validitatea documentului că tot rămâne neatinsă. Clauză invalidă va fi înlocuită de una cât mai apropiată de sensul iniţial, atât legal cât şi comenrcial. Acelaşi lucru se aplică oricărei omisiuni din contract.