Termeni generali și condiții


§1 Remarci generale

 1. Prin pagina de internet , vânzătorul oferă în proprietate simbolică o stea sub forma unui certificat. Următorii termeni generali și condiții se aplică relației de afaceri dintre vânzător și cumpărător.
 2. Persoanele fizice care încheie un contract cu obiect în afara extinderii profesiei lor vor fi numiți cumpărători în sensul acestor termeni și condiții. Persoanele sau organizațiile care au capacitatea de a încheia un contract pentru desfășurarea activității lor vor fi considerate persoane juridice în sensul acestor termeni și condiții.
 3. Înțelegerile contractuale individuale iau prioritate în fața acestor termeni și condiții. Termenii diferiți, contrari sau suplimentari nu sunt parte a contractului decât dacă există o înțelegere expresă în acest sens.
 4. Termenii generali și condițiile din versiunea aplicabilă la momentul încheierii contractului sunt cele ce primează.
 5. Acest text este guvernat și va fi construit pe baza legilor din Germania. Va fi executat în engleză și germană. În cazul în care există discrepanțe, versiunea germană primează.

§2 Obiectul prestării

 1. Numirea stelei, așa cum este ea înțeleasă de vânzător, va fi înregistrată într-un registru operat privat. Nu va exista o numire oficială; „numele simbolic al stelei„ dat prin numirea „stelei” nu va fi înregistrat în nicio hartă științifică a stelelor sau catalog. Cumpărătorul nu va achiziționa niciun drept asupra stelei sau numelui ei. Vânzătorul oferă nume simbolic (numele stelei) anumitor stele, care sunt selectate de cumpărător.
 2. Aceleași stele pot fi numite de mai multe ori cu mai multe ocazii de către vânzător, din prisma faptului că o comparare cu alți vânzători similari nu este posibilă. Vânzătorul nu garantează că o anumită stea nu a fost deja „numită” de un alt vânzător sau că acest lucru nu se va întâmplă în viitor. Ca urmare, posibilitatea ca o stea să fie numită simbolic cu multiple ocazii de diferiți vânzători trebuie să fie luată în considerare.
 3. Obiectul prestării, pe care cumpărătorul îl achiziționează, constă în elemente tipărite pe pagini multiple și îndosariate corespunzător.

§3 Formarea contractului

 1. Ofertele vânzătorului sunt supuse modificărilor și nu îl fac pe acesta răspunzător. Bunurile comandate pot diferi față de cele arătate pe pagina de internet din cauza unor motive tehnice legate de afișare; în mod particular, pot apărea diferențe de culoare.
 2. Comanda cumpărătorului va fi făcută prin intermediul formularului online și va reprezenta oferta fermă ce stă la baza contractului de vânzare a bunurilor oferite. Vânzătorul va confirma primirea comenzii prin corespondență electronică cât de rapid cu putință. Confirmarea primirii nu va constitui acceptarea comenzii. Contractul de vânzare nu va avea la bază confirmarea comenzii, ci confirmarea livrării bunurilor.
 3. Vânzătorul are dreptul de a accepta comanda în termen de cinci zile lucrătoare. Dacă vânzătorul livrează produsele în aceste 2 săptămâni, acest fapt echivalează cu acceptarea contractului. Vânzătorul este îndreptățit să refuze acceptare comenzii, spre exemplu, după revizuirea situației financiare a cumpărătorului.

§4 Rezerve și retragerea din contract

 1. Vânzătorul păstrează proprietatea asupra bunurilor până la recepționarea plății integrale aferente.
 2. În cazul în care contractul este încălcat de către cumpărător, îndeosebi prin nerespectarea condițiilor de plată, sau în cazul în care cumpărătorul oferă informații false despre bonitatea sa, sau dacă se inițiază proceduri de insolvență la adresa cumpărătorului, vânzătorul are dreptul de a se retrage din contract și de a cere returnarea bunurilor.

§5 Plata

 1. Prețul afișat este obligatoriu. Taxa pe valoarea adăugată este inclusă.
 2. Costurile de livrare se plătesc în mod suplimentar față de costurile produsului. Detaliile exacte legate de aceste costuri sunt prezentate în cursul procedurii de achiziție.
 3. În cazul în care achiziția este finalizată, cumpărătorul este obligat să plătească prețul în termen de 14 zile.

§6 Opțiuni de plată și costuri de livrare

 1. Cumpărătorul poate plăti prețul prin card, transfer bancar, plată Sofort sau PayPal. Vânzătorul își rezervă dreptul de a exclude forme individuale de plată.
 2. Plata prețului este datorată imediat ce contractul se formează. Livrarea se va organiza doar după ce suma facturată este transferată complet în banca vânzătorului.

§7 Livrare

 1. Livrăm în UE, Elveția și Norvegia.

§8 Transferul riscului

 1. Livrarea bunurilor se face pe riscul cumpărătorului.

§9 Garanție

 1. Bunurile livrate pot fi ușor diferite de cele afișate pe pagina de internet. Informații se găsesc la § 3 nr. 1 propoziția 2 din cadrul acestor termeni și condiții.
 2. Vânzătorul nu își asumă nicio obligație de garanție în sensul legal al cuvântului.

§10 Limitări cu privire la responsabilitate

 1. Vânzătorul nu este responsabil pentru încălcări ale obligațiilor cauzate de neglijențe simple sau minore, în măsură în care aceste încălcări nu sunt legate de obligații contractuale materiale sau garanții sau nu cauzează amenințări la adresa vieții, corpului sau sănătății sau nu sunt baza unor revendicări în conformitate cu Legea germană privind răspunderea pentru produse (ProdHaftG). Obligațiile contractuale materiale sunt obligații legate de prestația necesară satisfacerii obiectului contractului.
 2. În măsura în care vânzătorul este răspunzător prin neglijență, răspunderea va fi limitată la daune previzibile, lucru tipic pentru contract.
 3. În măsura în care răspunderea vânzătorului este limitată sau nulă, aceste condiții se vor aplica și reprezentanților legali, angajaților și agenților vânzătorului.
 4. Vânzătorul nu este responsabil pentru funcționalitatea rețelelor de date, a serverelor sau pentru performanța centrelor de date sau funcționalitatea continuă a magazinului online.
 5. Vânzătorul este responsabil numai pentru conținutul magazinului online de pe pagina de internet. În cazul în care hiperlegăturile direcționează către alte pagini de internet, vânzătorul nu este responsabil pentru conținutul acestora. În cazul în care vânzătorul este notificat cu privire la existența unui conținut ilegal pe aceste pagini de internet externe, va bloca accesul la ele fără întârziere.

§11 Protecția datelor

 1. Vânzătorul va folosi datele trimise de cumpărător în concordanță cu prevederile din Legea germană privind protecția datelor (BDSG).
 2. Datele cu caracter personal vor fi folosite numai în scopul executării contractului dintre vânzător și cumpărător, cum ar fi pentru facturare. În plus, datele pot fi folosite în scopuri publicitare, de cercetare de piață sau creare de oferte din partea vânzătorului.

§12 Amendament la Termeni generali și condiții

 1. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica termenii și condițiile în orice moment cu condiția de a anunța acest aspect cu cel puțin 2 săptămâni în avans. Anunțul trebuie să conțină termenii noi și data de la care intră în vigoare pe internet pe pagina .
 2. În cazul în care cumpărătorul nu obiectează în termen de 2 săptămâni, termenii și condițiile noi vor fi considerate acceptate.

§13 Considerații finale

 1. Legea Republicii Federale Germane se va aplica, prin excluderea Convenției Națiunilor Unite asupra Vânzărilor Internaționale de Bunuri. Aplicarea dispozițiilor obligatorii ale statului de drept în care clientul își are domiciliul la data formării contractului va rămâne nealterată de această alegere a legii.
 2. În cazul în care clientul este persoană juridică, reprezentant legal aflat sub incidența legilor publice sau o entitate specială aflată sub incidența legilor publice, jurisdicția asupra tuturor disputelor ce reies din acest contract va aparține organelor legii aflate în raza sediului vânzătorului, în măsura în care nu este stabilită jurisdicție specială. Cu toate acestea, vânzătorul are dreptul de a da în judecată cumpărătorul în instanța judecătorească de pe lângă domiciliul acestuia. Jurisdicția în baza unui temei exclusiv de jurisdicție va rămâne neafectată.
 3. În cazul în care una sau mai multe prevederi ale acestor termeni și condiții devine invalidă, validitatea documentului ca un tot rămâne neatinsă. Clauza invalidă va fi înlocuită de una cât mai apropiată de sensul inițial, atât legal cât și comercial. Același lucru se aplică oricărei omisiuni din contract.